Česká bílá koza 100% s PoP

Koziček 100% s PoP máme zatím 8. Všechny jsou narozeny v roce 2014 a v roce 2015 budou mít svá první kůzlátka.

Kozlíci budou k prodeji a kozičky rozšíří naše stádo.