Česká červenostrakatá - Jůlie

Jůlinka je 8letá rohatá kravka, která nás denně zásobuje mlékem, které nejen pijeme, ale i z něj vyrábíme sýry, jogurty, kefíry a další dobroty :-).