Český strakatý skot

Bos primigenius taurus

Třída: savci (Mammalia)
Řád: sudokopytníci (Artiodactyla)

Čeleď: turovití (Bovidae)

Druh: pratur (Bos primigenius)

PŮVOD

  • Český strakatý skot vznikl na našem území ve 30. letech. Na vzniku a unifikaci plemene se podílela tato plemena: simensko-český skot, bernsko-český skot, bernsko-hanácký skot, skot kravařského rázu, chebský skota česká červinka.

POTRAVA

  • ČESTR je přežvýkavec, jeho žaludek se skládá z bachoru, čepce, knihy a slezu. Výživa každého jedince závisí na mikroorganismech v jeho bachoru.
  • Mezi základní složky potravy patří seno, senáž, siláž, obilné šroty.

POPIS


  • Hmotnost krav v dospělosti 650-750 kg. Hmotnost býků v dospělosti je 1200-1300 kg.
  • Výška v kříži u dospělých krav je 140-144 cm, u býků 152-160 cm.

ZAJÍMAVOSTI

  • Mezi přednosti českého strakatého skotu patří dobrý zdravotní stav, zejména mléčné žlázy, dobrou plodností, snadnými porody, vitalitou telat, bezproblémovým odchovem i schopností k pastvě a vysokému příjmu a využití objemných krmiv.
  • Je to plemeno s dvoustrannou užitkovostí s poměrem mléčné a masné produkce 60:40
  • Strakatý skot je použitelný i pro užitkové křížení s jinými dojnými plemeny i pro chov bez tržní produkce mléka.
  • V optimálních podmínkách se dožívá 20-25 let.
  • Patří mezi česká národní plemena.

NAŠE KRÁVY

Jitka