Lama alpaka

Vicuana viciana f. pacos

Třída: Savci (Mammalia)
Řád: Sudokopytníci (Artiodactyla)
Čeleď: Velbloudovití (Camelidae)
Rod: Vicuňa Lama (Lama)
Druh : 
 Vicuňa viciana


ŽIVOT V PŘÍRODĚ

 • Nachází se od Ekvádoru (kam byla introdukována) až po jezero Poopo v Bolívii. V Peru žije kolem 86 % populace alpaky a v Bolívii přes 10 %. Několik málo kusů je i v Chile a Argentině. Chov je úspěšný i v jiných zemích: v USA, v Austrálii, v Evropě – dokonce i na polích v Británii. Alpaky jsou chovány i v Izraeli, v Negevu poblíže Mic Peramon. Malé populace jsou také v severním Chile, Argentině a Ekvádoru.

POTRAVA

 • Jako všichni velbloudovití má i alpaka rozpůlený horní pysk. Díky němu a neustále dorůstajícím řezákům ve spodní čelisti se dokáže napást prakticky všude. 

 • Alpaky se pasou pomalu. V malých popocházejí a vyhledávají ty nejjemnější rostliny. Jelikož jsou ve vysokých horách odkázány jen samy na sebe, musejí vzít za vděk tím, co najdou.  

 • Protože toho často nebývá mnoho, musejí alpaky vyžít i z toho mála, co najdou ve svém okolí. Pouze někteří bohatší rolníci nechávají svá stáda alpak občas napást na travnatých, vojtěškových nebo jetelových loukách.V přírodě se pase se na horských svazích a spásá střední až dlouhé trávy 

POPIS

 • Alpaka dosahuje výšky v kohoutku 94–104 cm a hmotnosti 55–65 kg. Uši jsou krátké, obličej je porostlý srstí. Má zakulacenou záď a rovný ocas. 
 • Rozeznávají se dva chovné typy alpaky, lišící se charakterem srsti – Suri a Huacaya. Udává se, že již před objevením člověka v Jižní Americe existovala tato dvě odlišná plemena alpaky. Rozdíl mezi oběma fenotypy je v rozdílném uspořádání srsti. 
 • Chová se především kvůli produkci velmi kvalitní vlny (kvalitou se podobá prachovému peří). Tento druh nikdy nebyl používán k pracím. 

ZAJÍMAVOSTI

 • Divocí předkové alpaky, vikuně, žijí v rodinných skupinách (harémech), které tvoří dospělý vedoucí samec, několik samic a jejich mláďata.
 • Plodnost alpak není vysoká. Velmi často totiž dochází k potratům a mnoho mláďat umírá bohužel záhy po narození. Hlavní příčinou je především chudá potravní nabídka.
 • Alpaky se pasou na loukách přes den, v noci se ukládají ke spánku. Odpoledne a celé večery většinou proleží a přežvykují zpola natrávenou potravu, kterou ten den nashromáždily. 

 • Vzhledem k robustní stavbě těla se lama vždy chovala především k účelům soumarským pro transport různého materiálu.
 • Dožívá se 20 - 25 let.