Návštěvní řád

Tím že k nám vstoupíte se zavazujete dodržovat naše pravidla, není jich moc,

tak se je prosím snažme dodržovat ať je nám tu všem dobře.

 • Zvířata můžete krmit pouze granulemi z automatu - nikdy ne čímkoliv doneseným !
 • Zvířata mají rozličné granule odpovídající jejich výživě - na každém automatu je napsáno, čím můžete které zvíře krmit.
 • Krmí se pouze na otevřené dlani - pozor u malých dětí , ať nedají např. koze celou ručičku do tlamy, mohlo by se stát že je kousne.
 • Na jednotlivých výbězích je napsáno, že krmení je povoleno a nebo z důvodu Vaší  bezpečnosti zakázáno.
 • Netrhejte rostliny, kytičky a ani neotrhávejte větve stromů a nekrmte s nimi zvířata a ani si je neodnášejte domů, snažíme se, aby to zde bylo hezké a stojí to nejenom spoustu práce , ale i pěněz.
 • Zákaz vstupu osobám pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek ! Zákaz vstupu se zvířaty !
 • Neničte zeleň, majetek Statku u Merlina ani majetek jiných osob. Udržujte prosím čistotu, odpakové koše na tříděný odpad jsou po celé prohlídkové trase.
 • Dětem do 10 let povolen vstup pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
 • Zajistit bezpečnost svých dětí, za chování dětí odpovídá jejich plnoletý dozor (rodiče, doprovod, pedagogický dozor u skupin).
 • Chovejte se ohleduplně ke zvířatům a stejně tak k ostatním návštěvníkům, nerušte je hlukem nebo jiným nevhodným chováním.
 • Nevnášejte k nám nafukovací balónky a jiné pro zvířata nebezpečné předměty.
 • Pokud by Vám cokoliv upadlo do zvířecího výběhu, tak o tom neprodleně informujte obsluhu - nesnažte se vejít do výběhu, který k tomu není určen

 • Neručíme za ztracené, odcizené či poškozené věci, které si návštěvník během návštěvy způsobil vlastní vinou.

 • V případě nutnosti ošetření lékařem je návštěvník povinen volat linku 155 a informovat pracovníka Statku u Merlina.

 • Neodpovídáme za škody na zdraví a majetku, které si návštěvník způsobil nedodržováním pokynů návštěvního řádu.

 • Návštěvník si je vědom možnosti náhlých změn počasí, vyšší návštěvnosti, náhlé nevolnosti sebe i svých blízkých. Zakoupením vstupenky je jeho svobodnou vůlí a tedy plně zodpovíd za své rozhodnutí navštívit areál Statku u Merlina. Výše uvedené důvody nejsou důvodem k vrácení vstupného, stejně tak je tak v případě zjištění porušení návštěvnického řádu.

 • Parkoviště je nehlídané a nepojištěné.