Pralesnička Batikovaná

Dendrobates aurantus

Třída: obojživelníci  (Chordata )
Řád: žáby (Anura )
Čeleď: pralesničkovití  (Dendrobatidae)

ŽIVOT V PŘÍRODĚ

  • Žije v tropických deštných lesích a na kakaových plantážích ve Střední Americe a na severozápadě Jižní Ameriky. Jako nepůvodní druh se od 50. let vyskytuje také na Havaji. Nejčastěji se zdržuje v těsné blízkosti vodních toků

POTRAVA

  • Živí se malými bezobratlými živočichy.  

POPIS

  • Pralesnička batiková je 2,5–6 cm velká, světle žlutá až jasně zelená žába s množstvím nepravidelných černých skvrn a pruhů.  

ZAJÍMAVOSTI

  • Samec hraje u pralesničky batikové v péči o vejce a mláďata zvláštní roli. Poté, co samice naklade 5–13 vajíček do listové opadanky, hlídá je pouze samec a následně vylíhnutá mláďata na hřbetě přenáší do malých vodních nádržek ve stromových dutinách.
  • Nápadné zbarvení má varovnou funkci, toxiny pralesničky batikové jsou totiž prudce jedovaté. Na jedno stříknutí dokáží usmrtit až 1 500 lidí