Pro školy a školky

Pro školy a školky

Není nic lepšího, než zapojit do učení, co nejvíce vjemů. U nás děti mohou do učení se o zvířatech zapojit nejen zrak, sluch, čich, ale i hmat.

Ideální možnost podívat se zblízka jak na exotická zvířata, tak zároveň i na ta hospodářská.

Návštěvní dny: pondělí - čtvrtek (dle předchozí dohody)

Cena: viz aktuální ceník